ראשי

הלובי הראשון שמקדם צרכים של 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית מול מקבלי ההחלטות

להבטחת ביטחון כלכלי, שוויון זכויות אזרחיות ודתיות וייצוג תרבותי וחינוכי הולם. עמותה א-מפלגתית הפועלת על בסיס תמיכה והשתתפות ציבורית.


הלובי הראשון שמקדם צרכים של 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית מול מקבלי ההחלטות

להבטחת ביטחון כלכלי, שוויון זכויות אזרחיות ודתיות וייצוג תרבותי וחינוכי הולם. עמותה א-מפלגתית הפועלת על בסיס תמיכה והשתתפות ציבורית.

מסמך דרישות - בחירות 2021

מסמך דרישות - בחירות 2021

ישראלים דוברי רוסית דורשים טיפול בבעיות העומק, שהוזנחו על ידי המדינה במשך שלושה עשורים

לקראת הבחירות הקרובות, התגבשה קואליציה של ארגונים חברתיים הדורשת מקובעי המדיניות פתרונות למצוקות של 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית ומשפחותיהם

טיפול במצוקת העוני בקרב אזרחים ותיקים

 • השוואת תנאים בין ניצולי שואה שעלו לפני 1953 ואחרי 1953
 • העלאת קצבת השלמת הכנסה
 • העלאת רף הקיזוז (דיסריגרד) של קצבת הזקנה בשל עבודה
 • שימור הטבות למקבלי קצבה שהכנסתם גבוהה במעט מעל זו המזכה בהשלמת הכנסה

הפסקת המדיניות המשפילה של בירורי יהדות כלפי אזרחים שכבר הוכרו כיהודים עם עלייתם ארצה

 • החזרת סמכות רישום נישואין לרשמי הנישואים המקומיים
 • איסור על בתי הדין הרבניים להפנות לבדיקות דנ״א לשם חקירת יהדות
 • הגבלת פתיחת בירורי יהדות לעניין מרשם האוכלוסין לחודשים ספורים לאחר העלייה
 • רישום ילדים כיהודים על פי יהדות אמם בסמוך ללידתם

שילוב ההיסטוריה והמורשת של ישראלים דוברי רוסית במוסדות הרשמיים

 • שילוב תכני מורשת יהדות ברית המועצות במערכת החינוך ובצה״ל
 • יישום חוק הניצחון על גרמניה הנאצית-2017
 • הקמת מרכז מורשת יהדות ברית המועצות
 • קיום ימי עיון בקרב נותני שירות ממשלתי על תרבות וזהות ישראלים דוברי רוסית

פעילות למיצוי זכויות והנגשת שירותים בקרב ישראלים דוברי רוסית

 • הפעלת מרכז למיצוי זכויות, בהתאם להמלצת מבקר המדינה
 • הנגשה לשונית בכל המוסדות הציבוריים ובגופים חיוניים נותני שירות
 • שיפור מנגנון למיצוי קבלת סיוע בשכר דירה

שילוב של ישראלים דוברי רוסית במוקדי השפעה ובתפקידים בכירים בספירה הציבורית

 • קביעת יעד של ייצוג הולם לעולים חדשים בשירות המדינה
 • הקמת ועדה בין-משרדית לבחינת תת-ייצוג ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה

קידום פתרונות אזרחיים לישראלים שלא יכולים להתחתן בארץ וסוגיות אזרחות

 • הרחבת ההכרה בנישואין שבוצעו בחו”ל גם לרישום מקוון
 • קידום פתרון אזרחי לנישואים וגירושים בישראל
 • הקלת תנאי קבלת אזרחות לקטינים ילדי הורים זכאי חוק השבות מתוקף סעיף הנכד

שיפור מצבם של מועמדי ומתגוררי הדיור הציבורי

 • איחוד התורים של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הקליטה
 • השוואת תנאים והגברת הפיקוח על הדיור ציבורי כדי למנוע מגורים בתת תנאים
 • שקיפות בקריטריונים לזכאות ובפעילות של הדיור ציבורי

עושים שינוי בחברה

רוצים לשמוע עוד?

תומכים מספרים

תומכים מספרים

האנשים שעובדים בשבילכם