שקיפות

שקיפות

כגוף שרואה את עצמו מתוך הציבור ולמען הציבור, מחובתנו לשקף ולהציג לכם את המטרות, היעדים והתקציב שלנו לקראת שנת 2021. בשלב ראשון כדאי שהעמוד לא יהיה באוויר

 

טבלת תקציב מהלובי