לא עוד פלסטר על פצע הדת ומדינה

סאגות הקבורה של קורבנות טבח 7 באוקטובר הן קו השבר. מי שממשיכים לדבוק בהפרדה ובהשפלה של זרע ישראל לא באמת מעוניינים באחדות בין יהודים

לא זו הדרך

השבת האמון והכבוד לרבנות הראשית וחיזוק מעמדה בעיני כלל החברה הישראלית לא יבואו דרך חיזוקה על חשבון הרבנים והקהילות המקומיות או תוך פגיעה בסמכותם ההלכתית ובעצמאות מנגנוני הבחירה שלהם * תגובה למאמרו של חבר הכנסת שמחה רוטמן