חוק השבות

Save the Date
חוק השבות כמקרה בוחן לשאלת הזהות היהודית.