כנס “למד את עמי” השלישי יעמיק בנושא המאבק ההיסטורי של ״שלח את עמי״ וקיומו בנרטיב היהודי בעולם בכלל ובישראל בפרט.

ההרשמה בקרוב – שמרו את התאריך!