העולים שמגיעים בעקבות המלחמה באוקראינה יכולים להיות מנת דחף משמעותית למשק ולחברה הישראלית – אנחנו חייבים לשפר את מערך הקליטה ולסייע לשילובם בחברה הישראלית.