מספרים את הסיפור המושתק של שואת יהדות ברית המועצות. השמדת היהודים בשטחים שנכבשו סימנה את תחילתו של רצח העם, כבר חצי שנה לפני שהוכרז על “הפתרון הסופי”…