80 שנה לפרוץ מבצע ברברוסה – היום שבו החלה השואה

מספרים את הסיפור המושתק של שואת יהדות ברית המועצות. השמדת היהודים בשטחים שנכבשו סימנה את תחילתו של רצח העם, כבר חצי שנה לפני שהוכרז על “הפתרון הסופי”…