כיום בישראל חיים כ-550,000 אזרחים שרשומים במרשם האוכלוסין כ”חסרי דת” – הם אינם יהודים על פי ההלכה האורתודוקסית, אבל חיים כחלק מהחברה היהודית. אבל לפי המדיניות כיום, “חסרי הדת” יכולים להיקבר לאחר מותם או בבית עלמין אזרחי, או בבית עלמין יהודי בחלקה נפרדת של “מסופקים/חסרי דת”. אנשים אלו שנרצחו בגלל שהיו חלק מהעם היהודי, נקברו כאילו היו זרים. חייבים להסדיר את נושא קבורת חסרי הדת, אסור לנו לתת למקרים הללו לחזור על עצמם שוב.