קשיים בקליטת העולים: 72% לא התחילו אולפן, רק כ-10% מצאו עבודה במקצועם. מחקר חדש חושף את הקשיים שאיתם מתמודדים העולים שהגיעו אחרי הפלישה…