ישראל חווה את גל העלייה הגדול ביותר בשני העשורים האחרונים בעקבות המלחמה באוקראינה

העולים מחפשים מקלט בישראל, אך נתקלים בקשיים בהליך הקליטה וההשתקעות.