קליטה ועלייה

לובי המיליון פועל
להפוך את חווית
קליטת העלייה לישראל
לטובה ויעילה יותר
לובי המיליון פועל להפוך את חווית קליטת העלייה לישראל לטובה ויעילה יותר