דת ומדינה

ליצור מרחב אזרחי והלכתי
שיוויוני ומכבד שפותח שערים
עבור ישראלים דוברי רוסית
ליצור מרחב אזרחי והלכתי שיוויוני ומכבד שפותח שערים עבור ישראלים דוברי רוסית