תרבות ומורשת

להפוך את הסיפור
והתרבות של יהדות
ברית המועצות לחלק
מהתרבות הישראלית
להפוך את הסיפור והתרבות של יהדות ברית המועצות לחלק מהתרבות הישראלית