כלכלה וחברה

לובי המיליון פועל ליצור
מציאות כלכלית ורווחתית
טובה יותר עבור הדור
הראשון והשני לעליה
לובי המיליון פועל ליצור מציאות כלכלית ורווחתית טובה יותר עבור הדור הראשון והשני לעליה