Skip to content

תקציב הכנסות והוצאות

אנחנו שמחים להציג בפניכם את צפי ההכנסות וההוצאות של העמותה לשנת 2022.

כגוף שמקבל כספים מהציבור ומייצג את הצרכים של הציבור, חשוב לנו להיות שקופים איתכם ולהציג את הגופים והארגונים שתומכים בלובי מצד אחד, ואת חלוקת ההוצאות שלנו מצד שני. חשוב לנו לציין, שסכום ההוצאות כיום שווה לסכום ההכנסות ולכן, ככל שיתמכו בנו יותר אנשים, כך גם נוכל להגדיל את ההכנסות שלנו, לקדם עוד צעדי מדיניות, להופיע עוד בתקשורת ולהשפיע יותר על החיים של כולנו.

ואם עוד לא הצטרפתם אלינו – זה בדיוק הזמן!